Wydziałowe Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej

powstało w 2014 roku. Jest jednostką prowadzącą działalność naukowo – badawczą na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dodatkowo wykonuje również projekty na rzecz przedsiębiorstw w ramach komercyjnych prac zleconych. Laboratorium specjalizuje się w tomografii komputerowej (microCT) wszędzie tam, gdzie konieczne jest poznanie wewnętrznej i zewnętrznej struktury próbek w sposób nieniszczący. Podstawą wyposażenia WLMK stanowi wysokorozdzielczy mikrotomograf komputerowy GE Phoenix v|tome|x. Przy jego pomocy możliwe jest wykonanie badania nieniszczącego praktycznie każdego obiektu technicznego lub biologicznego. Następnie uzyskane dane mogą zostać wykorzystane do m.in.:
• analiz jakościowych, strukturalnych, ilościowych i numerycznych;
• inspekcji wad i badania jakości wykonania;
• metrologii 2D i 3D;
• komputerowych wizualizacji trójwymiarowych i symulacji;
• obrazowania danych medycznych.
     Głównym kierunkiem działalności laboratorium jest prowadzenie badań naukowych w dyscyplinach - inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, medycyna, metalurgia, histologia, biologia roślin, archeologia, zoologia. Do przeprowadzenia wszystkich zleconych czynności, oprócz skanera rentgenowskiego, wykorzystywany jest także wysokiej jakości aparatura i narzędzia (precyzyjna przecinarka– Stuers Secotom, waga analityczna - RADWAG AS 310/X), a także bardzo wydajny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.